Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné podmienky používania

 

1.1 Každý používateľ, ktorý navštívi webové stránky https://itpreskoly.sk, automaticky súhlasí so Všeobecnými podmienkami používania (ďalej len podmienky používania). Používateľ, ktorý nesúhlasí s podmienkami používania tohto webu sa na ňom nesmie zdržiavať ani využívať jeho funkcie.

1.2 Webová služba https://itpreskoly.sk (ďalej len IT PRE ŠKOLY) môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Za obsah týchto stránok nenesie prevádzkovateľ IT PRE SKOLY žiadnu zodpovednosť.

1.3 Prevádzkovateľ portálu IT PRE SKOLY taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť alebo aktuálnosť údajov, ktoré sú na webovej stránke IT PRE SKOLY dostupné.


2. Zamestnanec

2.1 Zamestnanec je osoba, ktorá vykonáva práce súvisiace s objednávaním, úpravou, vytváraním nových klientov a obsahu na stránke . Zamestnanec má po prihlásení k dispozícií všetky funkcie spojené s administráciou zákazníkov  vopred dohodnuté s majiteľom

2.2 Zamestnanec nesmie zneužívať osobné údaje, dostupné na webe IT PRE SKOLY ani ich ďalej poskytovať tretím stranám. Zamestnanec musí svoju prácu na stránkach IT PRE SKOLY vykonávať zodpovedne a s vedomím, že pracuje s citlivými údajmi.

2.3 Majiteľ IT PRE SKOLY zodpovedá za oboznámenie zákazníka s informáciami o ochrane osobných údajov (viď ďalšia kapitola)

3. Ochrana osobných údajov

3.1 Všetky osobné údaje na webových stránkach IT PRE SKOLY sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

3.2 Poskytnutím osobných údajov dávate súhlas s ich spracovaním na webovej stránke IT PRE SKOLY v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov.

3.3 Osobné údaje sa získavajú zamestnancom IT PRE SKOLY a sú spracovávané na potreby evidencie daného zákazníka a pri nutnosti kontaktu so zákazníkom. Osobné údaje tiež môžu byť použité na skvalitnenie služieb (napr. na informovanie zákazníka o prebiehajúcich akciách a pod.).

3.4 Pri registrácií člena sa získavajú také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie zákazníka, jeho jednoznačnej identifikácií alebo sú použité na skvalitnenie služieb internetového portálu.

3.5 Zákazník má právo neposkytnúť osobné údaje. V tom prípade však nebude možné úspešne odoslať objednávkový formulár.

3.6 Osobné údaje získané na webe https:/itpreskoly.sk nebudú poskytované iným osobám, ako osobám oprávneným spravovať zákazníkov vrátane jeho majiteľa.

3.7 Snažíme sa chrániť vaše súkromie! Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky, prosím, kontaktujte nás. Spôsob akým nás môžete kontaktovať nájdete v záhlaví týchto stránok v záložke „Kontakt“.

3.8 Prehlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze: Prehlásenie o ochrane osobných údajov

4. Zmena podmienok používania
4.1 Prevádzkovateľ služby IT PRE SKOLY si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania. Ak používateľ naďalej využíva webové stránky, súhlasí s aktuálnymi podmienkami používania.

5. Objednávky
5.1 Pri vytváraní objednávky užívateľ súhlasí s obchodnými podmienkami.

5.2 V prípade nedodržania objednávky si firma ET Helpers s.r.o. bude nárokovať cenu za službu od zákazníka ktorý si danú službu objednal, vtedy ak nezrušil objednávku predčasne podľa bodu 5.3(Rušenie objednávky).

5.3 Zrušenie objednávky je zákazník oznámiť prevádzkovateľovi stránky https://itpreskoly.sk a to formou emailu na adresu info@itpreskoly.sk najneskôr do 30 dní od vytvorenia objednávky.

5.4 Pri objednávke odošle stránka itpreskoly.sk potvrdzovací email  na adresu zákazníka s podrobnosťami objednávky. Pri neobdržaní emailu je zákazník povinný  kontaktovať prevádzkovateľa stránky o potvrdenie rezervácie.

5.5 Zákazník je povinný si skontrolovať všetky uvedené osobné údaje.

5.6 Zákazník bude kontaktovaný do max 2 pracovných dní.


Prevádzkovateľ :

ET Helpers s.r.o.

U Sihelnika 352

Rakova 023 51

IČO: 55615465

Telefón: +421 910 407 699

Email: info@itpreskoly.sk